Archives sector of

Kyyevo-Svyatoshynskyy State district administration of

Kyiv regiond

a

Filonenko Olena