Архівний сектор

Києво-Святошинської райдержадміністрації

Київської області

a

План

План розвитку архівної справи на 2013 рік


План

розвитку  архівної справи в архівному відділі Києво-Святошинської райдержадміністрації

на 2013 рік

 

1.     Забезпечення збереження та державний облік документів

 

         В 2013 році діяльність архівного відділу  буде спрямована на розроблення місцевої програми забезпечення пожежної безпеки на 2012-2015 роки відповідно до Державної цільової соціальної програми забезпечення пожежної безпеки на 2013-2015 роки, затвердженою постановою КМУ від                                 27 червня 2012 р. № 590 та виконання її завдань та заходів.

         Відповідно до завдань, передбачених Планом заходів щодо здійснення контролю за наявністю, станом та рухом документів НАФ на 2010-2014 рр., планується перевіряння наявності 2065 од. зб. ( ф-32 Гатнянська сільська рада-

377 од. зб., ф-44 Дмитрівська сільська рада - 447 од.зб., ф-407 Княжицька сільська рада –204 од.зб., ф- 37  Крюківщинська сільська рада - 529 од.зб.,        ф-374 Радгосп «Білогородський» - 131 од. зб., ф-375 КСП «Білогородське»-        20 од. зб., ф-132 Радгосп «Плодорозсадницький»-60 од. зб., ф-401 Радгосп «Шпитьківський»- 141 од. зб., ф-57 КСП «Шпитьківське» - 10 од. зб.,                ф-40 Лісниківська сільська рада – 63 од. зб., ф-419 Личанська сільська рада -    83 од.зб.), організація обліку справ, що знаходяться у розшуку, складання їх зведених списків та подання їх в ДАКО.

         Планується складання  «Відомостей  про  зміни  у  складі  та  обсязі  фондів  станом  на  01.01.2013», складання  карток  фондів,  що  зберігаються  в  архівному  відділі  та  їх  подання  до  Державного  архіву  Київської  області до 1 березня 2013 року.  

         В 2013 році діяльність архівного відділу буде спрямована на виконання завдань і заходів, визначених наказом Укрдержархіву від 15.08.2012 № 145 «Про посилення протипожежного захисту в архівних установах» та наказу Державного архіву Київської області від 22.08.2012 № 60 «Про посилення протипожежного захисту в архівних відділах райдержадміністрації, міських рад, трудових архівах» у тому числі проведення огляду стану пожежної безпеки та надання до 01.07.2013 до Державного архіву Київської області копії доповідної записки разом з пропозиціями щодо забезпечення та покращення пожежної безпеки в архівній установі, яку внести на розгляд до відповідних органів виконавчої влади, місцевого самоврядування.

         Планується збільшення  бюджету  часу на розгляд номенклатур справ, інструкцій з діловодства,  положень про архівні підрозділи установ, підприємств та організацій, надання  консультаційно-методичної допомоги  в їх складанні  у  зв’язку  із  затвердженням  нових  нормативних  актів.

         В 2013 році діяльність відділу буде спрямована на виявлення  установ-джерел формування  Національного  архівного  фонду,  в  яких  впроваджено  електронний  документообіг,  створюються  електронні  документи  з  електронним  цифровим  підписом,  а  також  вивчення  складу  цих  документів, постійне  оновлення  інформації власних сторінок  веб-сайту «Електронна мережа архівів Київщини».

            Проведення заходів щодо охорони праці та цивільного захисту.

            Планується проведення комплексної перевірки в Забірській та Музичанській сільських радах, а також комплексної перевірки роботи Комунальної установи «Києво-Святошинський районний Трудовий архів» щодо стану зберігання, обліку та використання документів з особового складу   ( І квартал 2013 р.)

            В 2013 році планується розпочати роботу по переведенню в електронний формат каталожних карток та описів справ (Excel).     

            Планується співпраця з засобами масової інформації та підготовка статті про архівну установу до довідника «Архівні установи Київської області»

 

 

 

 

 

         2. Створення та розвиток науково-довідкового апарату до документів НАФ.

         В 2013 році планується провести удосконалення  та переробку описів  управлінської документації в кількості 486 од. зб. (складання опису справ постійного зберігання з виборів депутатів місцевих рад, міських, сільських, селищних голів в Києво-Святошинському районі).

         Продовження внесення змін до довідкового апарату архівних документів представницьких органів місцевого самоврядування відповідно до листа Державної архівної служби України.

         Продовжується тематична каталогізація документів архівного фонду «Києво-Святошинська районна рада народних депутатів» за період                1971-1980 роки в кількості 35 справ на 1825 карток, написання доповнень до історичних довідок упорядкованих документів.

 

         3. Формування НАФ та експертиза цінності документів. Організація зберігання документів  в архівних підрозділах підприємств, установ та організацій .

В 2013  році планується:

- прийом на державне зберігання  документів постійного зберігання  в кількості   399 од. зб. (Києво-Святошинська РДА, Білогородська, Бобрицька, Віта-Поштова, Княжицька, Музичанська, П. П. Борщагівка, Соф. Борщагівка сільські ради).

 

 

Керівник архівного відділу

Києво-Святошинської райдержадміністрації                           Д. В. Яворський