Архівний сектор

Києво-Святошинської райдержадміністрації

Київської області

a

План

План розвитку архівної справи на 2014 рік


ПЛАН

розвитку  архівної справи в архівному секторі Києво-Святошинської райдержадміністрації

на 2014 рік

1.     Забезпечення збереження та державний облік документів

         В 2014 році діяльність архівного відділу  буде спрямована на розроблення місцевої програми забезпечення пожежної безпеки на 2012-2015 роки відповідно до Державної цільової соціальної програми забезпечення пожежної безпеки на 2013-2015 роки, затвердженою постановою КМУ від                                 27 червня 2012 р. № 590 та виконання її завдань та заходів.

         Відповідно до завдань, передбачених Планом заходів щодо здійснення контролю за наявністю, станом та рухом документів НАФ на 2010-2014 рр., планується перевіряння наявності 478 од. зб. ( ф-12 Відділ народної освіти виконкому районної Ради народних депутатів, ф-37 Крюківщинська сільська рада), організація обліку справ, що знаходяться у розшуку, складання їх зведених списків та подання їх в ДАКО.

         Планується складання  «Відомостей  про  зміни  у  складі  та  обсязі  фондів  станом  на  01.01.2014», складання  карток  фондів,  що  зберігаються  в  архівному  секторі  та  їх  подання  до  Державного  архіву  Київської  області до 1 березня 2014 року.  

         В 2014 році діяльність архівного сектору буде спрямована на виконання завдань і заходів, визначених наказом Укрдержархіву від 15.08.2012 № 145 «Про посилення протипожежного захисту в архівних установах» та наказу Державного архіву Київської області від 22.08.2012 № 60 «Про посилення протипожежного захисту в архівних відділах райдержадміністрації, міських рад, трудових архівах» у тому числі проведення огляду стану пожежної безпеки та надання до 01.07.2014 до Державного архіву Київської області копії доповідної записки разом з пропозиціями щодо забезпечення та покращення пожежної безпеки в архівній установі, яку внести на розгляд до відповідних органів виконавчої влади, місцевого самоврядування.

         Планується збільшення  бюджету  часу на розгляд номенклатур справ, інструкцій з діловодства,  положень про архівні підрозділи установ, підприємств та організацій, надання  консультаційно-методичної допомоги  в їх складанні  у  зв’язку  із  затвердженням  нових  нормативних  актів.

         В 2014 році діяльність сектору буде спрямована на виявлення  установ-джерел формування  Національного  архівного  фонду,  в  яких  впроваджено  електронний  документообіг,  створюються  електронні  документи  з  електронним  цифровим  підписом,  а  також  вивчення  складу  цих  документів, постійне  оновлення  інформації власних сторінок  веб-сайту «Електронна мережа архівів Київщини».

            Проведення заходів щодо охорони праці та цивільного захисту.

            Планується проведення комплексної перевірки в Забірській та Музичанській сільських радах щодо стану зберігання, обліку та використання документів з особового складу   ( ІІ квартал 2014 р.)

            В 2014 році планується продовжити роботу по переведенню в електронний формат каталожних карток та описів справ (Excel).     

            Планується співпраця з засобами масової інформації та підготовка статті про архівну установу до довідника «Архівні установи Київської області»

 

         2. Створення та розвиток науково-довідкового апарату до документів НАФ.

         В 2014 році планується провести удосконалення  та переробку описів  управлінської документації в кількості 486 од. зб. (складання опису справ постійного зберігання з виборів депутатів місцевих рад, міських, сільських, селищних голів в Києво-Святошинському районі).

         Продовження внесення змін до довідкового апарату архівних документів представницьких органів місцевого самоврядування відповідно до листа Державної архівної служби України.

        

         3. Формування НАФ та експертиза цінності документів. Організація зберігання документів  в архівних підрозділах підприємств, установ та організацій .

В 2014  році планується:

- прийом на державне зберігання  документів постійного зберігання  в кількості   283 од. зб. (Білогородська, Бобрицька, Віта-Поштова, Княжицька, Музичанська, П. П. Борщагівка, Соф. Борщагівка сільські ради).

         - картонування документів у кількості 180 од. зб.

 

Завідувач архівного сектору

адміністрації                                                                       Д. В. Яворський